Kinderopvang aan de Liede
BSO de VriendjesLeuk, vertrouwd en veilig!


Pedagogisch beleidsplan
In het pedagogisch beleidsplan leest u alles over de opbouw en werkwijze van BSO de Vriendjes. De bedoeling van het  beleidsplan is, anderen in kennis te stellen hoe de BSO wordt geleid. Het laat aan ouders zien wat zij van de opvang kunnen verwachten.
Het pedagogisch beleidsplan biedt kaders die richting geven aan het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Daarbij kan het niet anders zijn dan dat er altijd sprake is van een intentie; de dagelijkse praktijk vraag om aanpassing aan de specifieke situatie van een bepaald moment. Bovendien veranderen inzichten en idee├źn in de loop van de tijd. Richtlijnen zullen dan na overleg aangepast moeten worden, wat kan leiden tot wijzigingen in het beleidsplan. Daarmee wordt duidelijk dat een pedagogisch beleidsplan het resultaat is van een cyclisch en dynamisch proces.

Vriendje mee naar de opvang

Vriendjes en vriendinnetjes zijn belangrijk voor schoolkinderen. Daarom is er de mogelijkheid om af en toe een vriendje of vriendinnetje uit te nodigen op de BSO. Vooraf zal de Pedagogisch Medewerker bekijken of er plek is. De BSO moet namelijk voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van aantal kinderen en aantal medewerkers. Als er ruimte is dan kunnen de vriendjes gewoon mee komen vanuit school.  

De ouders van het vriendje of vriendinnetje betalen daar niets voor. Wel moeten ze natuurlijk weten dat hun kind die middag op de BSO is.

Meer informatie hierover vindt u in het protocol vriendjes mee naar de BSO.


Het is echter niet de bedoeling dat er structureel vriendjes meegenomen worden. De PM'er kijkt hoe vaak een kind per week op de BSO komt. Aan de hand daarvan maken wij afspraken hoe vaak zij een vriendje of vriendinnetje mee mogen nemen.


GGD Inspectierapport

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD. Klik hier om het inspectierapport in te zien.


Openbaar Klachtenrapport 

2016


Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken.


Beleidsstukken

Onze BSO en peuteropvang zijn altijd in ontwikkeling. Om te zorgen dat de kwaliteit die wij bieden altijd op het hoogste niveau is, is het van belang om bepaalde zaken vast te leggen op papier. Hieronder vindt u onze belangrijkste beleidsstukken en protocollen.

Klachtenreglement

Geschillenartikel Kinderopvang en peuterspeelzalen

Overeenkomst Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

Protocol relatieproblemen tussen ouders

Protocol toedienen medicijnen

Privacyreglement