Kinderopvang aan de Liede
BSO de VriendjesLeuk, vertrouwd en veilig!

Inschrijven, nieuwe kinderen en wenbeleid nso 


Inschrijven

Inschrijven bij de BSO kan via het onderstaande link of u kunt een formulier ophalen op de groep. Naar aanleiding van de inschrijving krijgt u een bevestiging gestuurd via de mail.


U wordt uitgenodigd om samen met uw kind een middag te komen kijken op de groep. De pm’er legt dan al kort uit hoe de dag eruit ziet en wat er zoal gedaan wordt op de BSO.


Met u wordt de volgende informatie uitgewisseld;

 • aan ouders wordt uitleg gegeven over: het beleid, protocollen en de administratie. (pedagogisch beleid, risico inventarisaties, medisch protocol, zelfstandigheidsverklaring, protocol kindermishandeling, privacybeleid, oudercommissie etc)
 • de huisregels van de BSO worden doorgenomen en de wijze van af- en aanmelden van kinderen
 • met kinderen vanaf 8 jaar wordt een toestemmingsformulier ingevuld waar wordt aangegeven wat ze wel en niet zelfstandig mogen
 • verwachtingen van ouders en persoonlijke behoeften van ouders omtrent de overdracht van de kinderen worden doorgenomen, hierover worden eventueel afspraken gemaakt. Ook verwachtingen van het kind zelf worden besproken.
 • De pedagogisch medewerkers worden voorgesteld aan de ouders. Tevens wordt er een rondleiding door de ruimte gegeven.

Nieuwe kinderen

Alle pedagogisch medewerkers worden op de hoogte gesteld van de benodigde informatie die over een kind is besproken tijdens het intakegesprek. Indien het kind een allergie heeft of als er andere bijzonderheden zijn dan wordt dit opgeschreven op een bijzonderheden lijst die iedere pedagogisch medewerker bij zich heeft aan tafel tijdens het eet en drink moment. Tevens is al deze informatie te vinden in de groepsmap, die altijd op de groep aanwezig is. Nieuwe kinderen worden tijdens hun eerste BSO dag opgehaald uit de klas door een van de pedagogisch medewerkers. Ze worden voorgesteld aan de groep en de pedagogisch medewerkers aan hen, tevens wordt alles over de BSO uitgelegd.


Wenbeleid

In principe worden er bij de BSO geen wendagen voor de kinderen afgenomen. In overleg kan dit wel aangevraagd worden. De BSO zit in het schoolgebouw en is voor bijna alle kinderen een vertrouwde, bekende omgeving. Ook de PM-ers zijn bekende gezichten voor de kinderen. Wij adviseren de ouders de eerste week eventueel een back-up achter de hand te hebben of de kinderen wat eerder op te halen voor het geval dat het kind naar huis wil. Voor deze afspraak is gekozen om het kind zo snel mogelijk aan het ritme van school en opvang te laten wennen. Tevens adviseren wij ouders een paar maanden uit te trekken de kinderen te laten wennen aan het nieuwe ritme van school in combinatie met BSO.


Indien er incidenteel BSO afgenomen wordt, worden de ouders en het kind ook uitgenodigd voor een intakegesprek. Het kind wordt dan voorgesteld aan de pedagogisch medewerkers en krijgt een rondleiding in de BSO ruimte. Ook bij kinderen die incidenteel afnemen volgen we de procedure van nieuwe kinderen.


Dagindeling BSO De Vriendjes

De dagindeling ziet er in schoolweken als volgt uit:

Lange dagen (woensdag en vrijdag)

 • 12.00 uur de kinderen komen uit de klas en worden opgehaald door de pm'er.

De kinderen van de bovenbouw komen zelf naar de groepsruimte.

De kinderen eten met de pm’er hun meegebrachte broodje en drinken.


Korte dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

 • 14.45 uur

de kinderen komen uit de klas en worden opgehaald door de pm'er.

De kinderen van de bovenbouw komen zelf naar de groepsruimte.

 • 15:15 uur – 15.45 uur

De kinderen krijgen wat te eten. Dit kan zijn fruit, cracker of biscuitje en drinken sap, water of thee

 • 16:00 uur – 17:00 uur

Vrij spel / activiteit. Binnen of buiten spelen

 • 17:00 uur

Koekje/tussendoortje met wat drinken

 • 17:00 uur – 18.00 uur

Alle kinderen worden opgehaald

 

Online Inschrijfformulier

Bedankt voor uw bericht. Wij zullen spoedig contact met u opnemen.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.