Kinderopvang aan de Liede
BSO de VriendjesLeuk, vertrouwd en veilig!

 

NSO de Vriendjes verzorgt ook de tussenschoolse opvang voor de kinderen van de St. Franciscusschool.

Wat kunt u van ons verwachten;

  • elke dag zal er een gekwalificeerde pedagogisch medewerker (pm’er) op de TSO staan
  • er is een vast team van 4 pm'ers dus de kinderen zien altijd dezelfde gezichten
  • de pm'ers worden ondersteunt door een stagiaire vanuit de pw-opleiding en/of een vrijwilliger
  • er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Zo kan iedereen zien wat onze visie en doelstelling is en zijn er handvatten voor het dagelijks handelen op de TSO
  • er is een oudercommissie. Met de oudercommissie gaan wij minimaal 1 keer per jaar in overleg. Wij zullen dan naar de beleidsmatige stukken kijken en naar de praktische invulling van de TSO. Ook kunnen de leden van de oudercommissie het aanspreekpunt zijn voor andere ouders. 
  • De contact personen voor de TSO zijn Evelyn Rolink (06-25303752) en Justine Rudd, maar u kunt ook altijd iemand van ons team aanspreken.

Wanneer uw kind start op de St. Francisusschool zult een welkomstbrief van ons ontvangen voor de tussenschoolse opvang. 

De tarieven voor de TSO zijn € 0,75 per dag. In de onderbouw zijn de kosten € 90,- per jaar. In de bovenbouw zijn de kosten € 120,- per jaar. De kinderen in de bovenbouw hebben op vrijdag ook een lange dag. 
    Wij factureren maandelijks. Als u liever het totale jaarbedrag in een keer wilt overmaken, kan dit ook.
    U krijgt van ons een overeenkomst. Hierop kunt u aangeven of u per automatische incasso wilt betalen of het zelf overmaakt.